Flash Sale 🌸 Free Gifts for Order $300+
繁體中文 zh
  • 繁體中文 zh
Flash Sale 🌸 Free Gifts for Order $300+
繁體中文 zh
  • 繁體中文 zh
購物車 0

歐洲名牌 3D 地球儀 Puzzle

🎒初小通識熱身 🌏 歐 洲 名 牌 3D 地 球 儀 Puzzle 🌍 #學通識唔係齋上堂既
🇺🇸美國同事囝囝7歲喇~ 呢幾日放假, 非常沉迷玩Puzzle!! 不過唔係普通2D果類, 而係呢個歐洲砌圖名牌子3D立體地球儀Puzzle喎~ 🐳🦈🐊🐆🦓🦍🐄🐎🐘🐪🦏🦒🐃🐒🦅

佢d圖有少少動物公仔, 冇咁沉悶之餘, 亦係幫緊小朋友對各個國家有更多認識和印象, 砌起上黎有些少TIPS提示下, 180塊都冇難度啦! 砌完就係成個地球儀咁喇, 小朋友好有滿足感好之餘, 自已砌過一定有印象! 📚📖功課有需要時, 隨時用黎方便參考不同國家的位置添~ 趁大減價, 快手搶返來📅假期可以玩下呀 😊 😎

★ 品牌獨特之孤形拼圖設計, 毋須使用膠水, 拼圖整體仍能緊扣連接
★ 一套180塊連底座
★ 砌完後, 即成直徑8吋的立體地球
★ 物料: 膠/紙
★ 合7歲或以上

Details : https://bit.ly/2QIIKUs

較舊的貼文 較新的貼文